Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo, Srbija
014/224-735, 232-644
info@vipos.edu.rs

Uticaj uslužnog ambijenta na ponašanje potrošača

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Mlađen Vićentić, 2/. dr Biljana Rabasović i 3/. Ivana Mijailović, dana 26.10.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Vuković Gordane iz Mionice na temu: “Uticaj uslužnog ambijenta na ponašanje potrošača

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 28.10.2016. godine sa početkom u 16:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vuković Gordana iz Mionice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs