Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo, Srbija
014/224-735, 232-644
info@vipos.edu.rs

Izdavačka delatnost

Od samog osnivanja (1979) Visoka poslovna Škola ima razvijenu izdavačku delatnost koja je rezultat nastojanja da se obezbedi kvalitetna osnovna literatura. U čitavom periodu rada i razvoja izdavačke delatnosti prisutna je kvalitetna saradnja nastavnika Škole i profesora fakulteta, tako da je objavljen veći broj koautorskih izdanja uz nastojanje da se ova saradnja proširi i sa profesorima drugih strukovnih škola.