Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo, Srbija
014/224-735, 232-644
info@vipos.edu.rs

Konsultacije kod prof. Tanje Dugošije

U četvrtak, 22. decembra 2016., prof. Tanja Dugošija će konsultacije držati od 16:00 do 17:00 časova (umesto od 11:30 do 12:30, kako je planirano aktuelnim rasporedom).