Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo, Srbija
014/224-735, 232-644
info@vipos.edu.rs

XIV Festival studentskih radova, VIPOS Valjevo, 26. maj. 2017.

 

 

 

Sa ciljem podsticanja i razvoja stvaralaštva studenata, kao i do sada, VIPOS organizuje XIV Festival studentskih radova VIPOS 2017 koji u svom programu ima

  • Festival stručnih radova (seminarski radovi, projekti, završni radovi, …)
  • Festival hobija i umetničkog stvaralaštva (slikanje, pisanje, muzika, fotografija, recitovanje, sportovi, …)
  • prateće programe (popularna predavanja, koncerti, žurke, …)

Festival stručnih radova ima takmičarski karakter u oblastima Poslovna ekonomija i Informatika – predviđene su novčane nagrade. Za ostale oblasti kao i za Festival hobija i umetničkog stvaralaštva organizatori će ove godine pokušati da obezbede nenovčane nagrade sponzora. Zato, prijavite se što pre 🙂 !

Učešće na XIV Festivalu studentskih radova VIPOS 2017 studentima će biti upisano u dodatak diplomi (diploma supplement).

Kao goste festivala ove godine pozvaćemo i studente drugih visokih škola i fakulteta, predstavnike privrede, učenike srednjih škola i sve druge zainteresovane za zanimljive programe festivala.

Na ovoj stranici možete pratiti sve nove informacije vezane za XIV Festival studentskih radova VIPOS 2017.

Prijava

Kako bi XIV Festivalu studentskih radova VIPOS 2017 bio što bolje organizovan potrebno je da se svi učesnici festivala blagovremeno prijave:

Prijava studentskih radova – što pre, a najkasnije do 26.aprila 2017. (rok produžen do 8. maja. 2017)

Predaja radova

Stručni radovi (Word i/ili PDF, PowerPoint, obavezni i drugi fajlovi po potrebi) se šalju na festival@vipos.edu.rs, najkasnije do 15. maja 2017. Po pravilu se radovi u Word-u obrađuju prema ovom uputstvu. Predmetni nastavnik može da odobri da rad bude dostavljen i sa tehničkom obradom koja je bila propisana za izradu rada kada se nije znalo da će rad biti prijavljen za Festival – tada u posebnom fajlu treba zaglavlje, naslov rada, ime autora, sadržaj i ključne reči (sve do uvoda).

Radovi za festival hobija i umetničkog stvaralaštva se šalju na festival@vipos.edu.rs, najkasnije do 15. maja 2017. (fajlovi, fotografije radova, informacije o samim radovim radi dogovorima o načinu dostavljanja ili nastupa).

Partneri

    
   

Parfimerija Maja,Valjevo

Raniji festivali

Prvi festival studentskih radova održan je 26. maja 2003. godine.

Svi festivali se održavaju u aprilu ili maju.

XIII festival

 

XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I festival