Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo, Srbija
014/224-735, 232-644
info@vipos.edu.rs

Dr Slobodan Nenadović

Dr Slobodan Nenadović, rođen 05.08.1963. godine u Rumi. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1991. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1999. godine, a doktorirao 2004. godine. U Školi radi od 2004. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast  Poslovno pravo.

  1. Osnovi poslovnog prava, udžbenik, VIPOS Valjevo, Beograd, 2013.
  2. Neka gledišta o pitanju poslovne etike u SAD, Pravo i privreda br. 4-6/2013, str.521-540
  3. Osnovi kompjuterskog prava, udžbenik, VIPOS, Valjevo, 2011.
  4. Bankarska tajna u uporednom i pozitivnom pravu RS, Pravo i privreda br. 4-6/2011
  5. Ugovori u privredi, udžbenik, VIPOS, Valjevo, 2010.
  6. Dokumentarni akreditiv u elektronskoj eri, Pravo i privreda br. 1-3/2010
  7. Zaštita potrošača u pravu SAD, Pravo i privreda br.7-9/2010
  8. Osnovni rizici međunarodnog poslovanja iz ugla američkog prava, Pravo i privreda br. 5-8/2006
  9. Ograničenje osnivanja ortačkog društva sa posebnim osvrtom na Nacrt Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, Pravo i privreda, br. 5-8/2004
  10. Ponuda preko interneta, Pravo i privreda br 1-4/2004

Оставите одговор