Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo, Srbija
014/224-735, 232-644
info@vipos.edu.rs

Menadžment privrednog društva Rudarski basen „Kolubara“ d.o.o. Lazarevac

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Dragoslava Sredojević, 2/. mr Branko Matić i 3/. mr Jelica Božanić, dana 10.11.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Sredojević Jelene iz Valjeva na temu: “Menadžment privrednog društva Rudarski basen „Kolubara“ d.o.o. Lazarevac

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 16.11.2010. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Sredojević Jelena iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: број
Datum: 10.11.2010.
Valjevo
 

Оставите одговор