Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo, Srbija
014/224-735, 232-644
info@vipos.edu.rs

Godišnji finansijski izveštaji indirektnog budžetskog korisnika

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Momčilo Vasiljević, 2/. mr Jelica Božanić i 3/. Nenad Mihailović, dana 17.3.2011. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Petrović Jelene iz Zvornika na temu: “Godišnji finansijski izveštaji indirektnog budžetskog korisnika

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 21.03.2011. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji. Kandidat Petrović Jelena iz Zvornika je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 641/1
Datum: 17.03.2011.
Valjevo

Оставите одговор