Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo, Srbija
014/224-735, 232-644
info@vipos.edu.rs

Analiza mesta i uloge marketinga u preduzeću „Pivara“ Valjevo

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Biljana Rabasović, 2/. dr Mlađen Vićentić i 3/. Ivana Mijailović, dana 4.7.2012. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Pujić Aleksandra iz Valjeva na temu: “Analiza mesta i uloge marketinga u preduzeću „Pivara“ Valjevo

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 06.07.2012. godine sa početkom u 16:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Pujić Aleksandar iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 833/1
Datum: 04.07.2012.
Valjevo

Оставите одговор