Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo, Srbija
014/224-735, 232-644
info@vipos.edu.rs

Primena Interneta u elektronskoj trgovini

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Ilja Stanišević, 2/. dr Slobodan Obradović i 3/. Valentina Pavlović, dana 27.10.2013. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Gavrilović Đorđa iz Valjeva na temu: “Primena Interneta u elektronskoj trgovini

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 31.10.2013. godine sa početkom u 12:30 časova, u Računarskoj učionici.

Kandidat Gavrilović Đorđe iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo

Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs

Оставите одговор