Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo, Srbija
014/224-735, 232-644
info@vipos.edu.rs

Struktura studijskog programa Poslovna informatika

R. B.Šifra predmetaNaziv predmetaSemestarESPB
PRVA GODINA
1.EKOEkonomija17
2.MARMarketing17
3.UINUvod u informatiku17
4.EN1Engleski jezik 117
5.KVMKvantitativne metode27
6.MENMenadžment27
7.OBPObrada podataka27
8.ORNOsnovi računovodstva27
9.SPI1Stručna praksa 124
DRUGA GODINA
10.PFIPoslovne finansije37
11.OPPOsnovi poslovnog prava37
12.PROOsnovi programiranja37
13.BZPBaze podataka37
14.EPOElektronsko poslovanje47
15.VBDVeb dizajn47
16.RGM

BIS

Prva izborna grupa predmeta u 4. semestru:
Računarska grafika i multimedija
Bezbednost informacionih sistema
47
17.E2IEngleski jezik za informatičare 244
18.UKE
PKO
Druga izborna grupa predmeta u 4. semestru:
Upravljanje kvalitetom i ekologijom
Poslovno komuniciranje
43
19.SPI2Stručna praksa 244
TREĆA GODINA
20.PPAProgramiranje poslovnih aplikacija57
21.PISProjektovanje informacionih sistema57
22.VMA
IPR
Prva izborna grupa predmeta u 5. semestru:
Programiranje veb i mobilnih aplikacija
Pravo na internetu
57
23.MUS
PDZ
Druga izborna grupa predmeta u 5. semestru:
Marketing usluga
Preduzetništvo
57
24.E3IEngleski jezik za informatičare 364
25.FTR
MEB
MNP
Izborna grupa predmeta u 6. semestru:
Finansijska tržišta
Međunarodni biznis
Menadžment prodaje
67
26.RNMRačunarske mreže67
27.APDAnaliza podataka67
28.PPI
PPR
Izborna grupa projekata:
Završni projekat iz primenjene informatike
Završni projekat iz programiranja
67