Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo, Srbija
014/224-735, 232-644
info@vipos.edu.rs

Struktura studijskog programa Poslovna ekonomija sa 3 modula

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSemestarESPB
Prva godina
1.EKOEkonomija17
2.MARMarketing17
3.UINUvod u informatiku17
4.EN1Engleski jezik 117
5.KVMKvantitativne metode27
6.MENMenadžment27
7.OBPObrada podataka27
8.ORNOsnovi računovodstva27
9.SPE1Stručna praksa 124
Druga godina
10.PFIPoslovne finansije37
11.OPPOsnovi poslovnog prava37
12.Obavezni predmeti modula u 3. semestru
BAN

POP

 

FRN

Bankarstvo (FBO)

Ponašanje potrošača (MTT)

Finansijsko računovodstvo (RRP)

37
13.PDZPreduzetništvo37
14.EPOElektronsko poslovanje47
15.HRMMenadžment ljudskih resursa47
16.Obavezni predmeti modula u 4. semestru
OSI

ITR

FIS

Osiguranje (FBO)

Istraživanje tržišta (MTT)

Fiskalni sistemi (RRP)

47
17.E2EEngleski jezik za ekonomiste 244
18.Izborni zajednički predmeti za više modula u 4. semestru:
UKE

 

 

TRT

Upravljanje kvalitetom i ekologijom

Uvod u turizam sa osnovama ruralnog turizma

43
19.SPE2Stručna praksa 244
Treća godina
20.MUSMarketing usluga57
21.APOAnaliza poslovanja57
Obavezni predmeti modula u 5. semestru:
22.POD

 

TUP

 

FKR

Poslovanje osiguravajućih društava (FBO)

Turističko poslovanje (MTT)

Finansijska kontrola i revizija (RRP)

57
23.Izborni predmeti modula u 5. semestru:
PPB

PJU

PLG

STP

MRR

BRN

Poslovna politika banaka (FBO)
Pravo javne uprave (FBO)
Poslovna logistika (MTT)
Spoljnotrgovinsko poslovanje (MTT)
Međunarodna računovodstvena regulativa (RRP)
Budžetsko računovodstvo (RRP)
57
24.E3EEngleski jezik za ekonomiste 364
25.FTRFinansijska tržišta67
26.MEBMeđunarodni biznis67
27.Prva izborna grupa predmeta u 6. semestru:
MNP

APD

Menadžment prodaje

Analiza podataka

67
28.Druga izborna grupa predmeta u 6. semestru:
INV

 

PKO

 

SPK

Preduzetničko i finansijsko investiranje

Poslovno komuniciranje

Specijalna knjigovodstva

63
29.ZPEZavršni projekat iz poslovne ekonomije64